Aangevraagde omgevingsvergunning: De Kuiperij 32, Tiel, plaatsen veranda

9 mei 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: De Kuiperij 32 (bouwen) plaatsen veranda (ontvangstdatum: 26-4-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.