Aangevraagde omgevingsvergunning: De Nes 13 Tiel, aanbouw tuinkamer en werkkamer

9 mrt 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: De Nes 13 Tiel, (bouwen) aanbouw tuinkamer en werkkamer (ontvangstdatum: 1-3-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.