Aangevraagde omgevingsvergunning: De Nes 36 Tiel, vlaggenmast plaatsen

7 apr 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: De Nes 36 Tiel, (bouwen) vlaggenmast plaatsen (ontvangstdatum: 29-3-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.