Aangevraagde omgevingsvergunning: De Perserij 2 Tiel, aanleg in-/uitrit

16 dec 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: De Perserij 2 Tiel, (uitweg) aanleg in-/uitrit (ontvangstdatum: 6-12-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.