Aangevraagde omgevingsvergunning: De Prinsenhof 2 Tiel vormvrije mer t.b.v. LNG-installatie

12 aug 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: De Prinsenhof 2 Tiel (milieu effect rapportage) vormvrije mer t.b.v. LNG-installatie (ontvangstdatum: 5-8-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.