Aangevraagde omgevingsvergunning: De Prinsenhof 5 Tiel, plaatsen toiletunit nabij parkeerplaats

13 nov 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: De Prinsenhof 5 Tiel, (bouwen) plaatsen toiletunit nabij parkeerplaats (ontvangstdatum: 1-11-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.