Aangevraagde omgevingsvergunning: De Riemsdijk 18 Tiel bouwen bijgebouw

7 aug 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: De Riemsdijk 18 Tiel (bouwen) bouwen bijgebouw (ontvangstdatum: 30-7-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.