Aangevraagde omgevingsvergunning: De Riemsdijk 18 Tiel, plaatsen hekwerk en tijdelijk kantoor

11 jun 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: De Riemsdijk 18 Tiel, (milieuneutraal veranderen, bouwen) plaatsen hekwerk en tijdelijk kantoor (ontvangstdatum: 29-5-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.