Aangevraagde omgevingsvergunning: De Riemsdijk 22 Tiel, kappen bomen

11 Feb 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: De Riemsdijk 22 Tiel, (kappen) kappen bomen (ontvangstdatum: 31-1-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.