Aangevraagde omgevingsvergunning: De Riemsdijk 22/Kanaalweg ong. Tiel, bouwen distributiecentrum met kantoor, aanbrengen reclame, kappen en uitrit aanleggen.

20 mei 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: De Riemsdijk 22/Kanaalweg ong. (afwijken bestemmingsplan, bouwen, kappen, reclame, uitweg) bouwen distributiecentrum met kantoor, aanbrengen reclame, kappen en uitrit aanleggen (ontvangstdatum: 7-5-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.