Aangevraagde omgevingsvergunning: De Riemsdijk 4, Tiel, wijzigen gevel

9 mei 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: De Riemsdijk 4 (bouwen) wijzigen gevel (ontvangstdatum: 24-4-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.