Aangevraagde omgevingsvergunning: De Riemsdijk 6 Tiel, kappen boom

16 jun 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: De Riemsdijk 6 Tiel, (kappen) kappen boom (ontvangstdatum: 9-6-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.