Aangevraagde omgevingsvergunning: De Schouw 37 Tiel, aanleggen parkeerplaats

27 aug 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: De Schouw 37 Tiel, (uitweg) aanleggen parkeerplaats (ontvangstdatum: 19-8-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.