Aangevraagde omgevingsvergunning: De Spoelerij 41, Tiel, aanleggen uitrit

21 mrt 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: De Spoelerij 41 (uitweg) aanleggen uitrit (ontvangstdatum: 11-3-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.