Aangevraagde omgevingsvergunning: De Steenenpaal 7, 11 t/m 19 Tiel, verbreden garage

16 mrt 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: De Steenenpaal 7, 11 t/m 19 Tiel, (bouwen) verbreden garage (ontvangstdatum: 5-3-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.