Aangevraagde omgevingsvergunning: De Steenenpaal 8 Tiel, plaatsen dakkapel

20 okt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: De Steenenpaal 8 Tiel, (bouwen) plaatsen dakkapel (ontvangstdatum: 13-10-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.