Aangevraagde omgevingsvergunning: Dijkmanzoet 30 Tiel, kamer verhuur

23 mrt 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Dijkmanzoet 30 Tiel, (afwijken bestemmingsplan) kamer verhuur (ontvangstdatum: 11-03-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.