Aangevraagde omgevingsvergunning: Dijkmanzoet 57 Tiel, wijzigen garagedeur in kozijn met raam

14 apr 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Dijkmanzoet 57 Tiel, (bouwen) wijzigen garagedeur in kozijn met raam (ontvangstdatum: 8-4-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.