Aangevraagde omgevingsvergunning: Dijkstraat 6 Tiel, bouwen veranda

24 jun 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Dijkstraat 6 Tiel, (afwijken bestemmingsplan, bouwen) bouwen veranda (ontvangstdatum: 16-6-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.