Aangevraagde omgevingsvergunning: Dijkstraat 6 Tiel, realiseren aanbouw

10 sep 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Dijkstraat 6 Tiel, (bouwen) realiseren aanbouw (ontvangstdatum: 31-8-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.