Aangevraagde omgevingsvergunning: Diverse locaties gemeente Tiel, kappen bomen diverse locaties

28 Feb 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Diverse locaties gemeente Tiel (kappen) bomen diverse locaties (ontvangstdatum: 11-2-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.