Aangevraagde omgevingsvergunning: Diverse locaties Tiel, kappen bomen

2 Feb 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Diverse locaties Tiel (kappen) kappen bomen (ontvangstdatum: 21-1-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.