Aangevraagde omgevingsvergunning: Diverse locaties in Tiel, kappen van bomen

11 jan 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Diverse locaties in Tiel, (kappen) kappen van bomen (ontvangstdatum: 23-12-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.