Aangevraagde omgevingsvergunning: Dorpsstraat 12 Tiel, realiseren uitbouw/dakopbouw

12 mei 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Dorpsstraat 12 Tiel, (bouwen) realiseren uitbouw/dakopbouw (ontvangstdatum: 6-5-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.