Aangevraagde omgevingsvergunning: Dr. Bosstraat 30 Tiel, wijzigen kozijnen voorgevel

26 jul 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Dr. Bosstraat 30 (bouwen) wijzigen kozijnen voorgevel (ontvangstdatum: 16-7-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.