Aangevraagde omgevingsvergunning: Dr. J.M. Den Uijllaan 18 Tiel, plaatsen terrasoverkapping

29 sep 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Dr. J.M. Den Uijllaan 18 Tiel, (bouwen, afwijken bestemmingsplan) plaatsen terrasoverkapping (ontvangstdatum: 14-9-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.