Aangevraagde omgevingsvergunning: Dr. J.M. den Uyllaan 10 Tiel, aanleggen uitstroomvoorziening

3 mrt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Dr. J.M. den Uyllaan 10 Tiel, (aanleggen, monumentenvergunning) aanleggen uitstroomvoorziening (ontvangstdatum: 24-2-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.