Aangevraagde omgevingsvergunning: Dr. Pameijerstraat 10a Tiel, plaatsen zorgunit

11 jun 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Dr. Pameijerstraat 10a Tiel, (afwijken bestemmingsplan, bouwen) plaatsen zorgunit (ontvangstdatum: 29-5-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.