Aangevraagde omgevingsvergunning: Dr. Schaepmanstraat 23 Tiel, plaatsen hekwerk

10 nov 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Dr. Schaepmanstraat 23 Tiel, (bouwen, afwijken bestemmingsplan) plaatsen hekwerk (ontvangstdatum: 22-10-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.