Aangevraagde omgevingsvergunning: Dr. Schaepmanstraat 23 Tiel, verbouwen kerk tot Sociaal Plein en aanleggen uitrit

24 mrt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Dr. Schaepmanstraat 23 Tiel, (bouwen, uitweg) verbouwen kerk tot Sociaal Plein en aanleggen uitrit (ontvangstdatum: 16-3-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.