Aangevraagde omgevingsvergunning: Dr. Schaepmanstraat 37 Tiel, plaatsen zorgunit

11 mei 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Dr. Schaepmanstraat 37 Tiel, (bouwen) plaatsen zorgunit (ontvangstdatum: 6-5-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.