Aangevraagde omgevingsvergunning: Dr. Schaepmanstraat 9 Tiel, uitbreiden pand

4 mei 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Dr. Schaepmanstraat 9 Tiel, (bouwen) uitbreiden pand (ontvangstdatum: 29-4-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.