Aangevraagde omgevingsvergunning: Dreef 42 Wadenoijen, melding brandveilig gebruik

10 nov 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Dreef 42 Wadenoijen, (brandveilig gebruik) melding brandveilig gebruik (ontvangstdatum: 3-11-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.