Aangevraagde omgevingsvergunning: Dreef 60 Wadenoijen, plaatsen kap bedrijfsruimte

26 nov 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Dreef 60 Wadenoijen, (bouwen) plaatsen kap bedrijfsruimte (ontvangstdatum: 18-11-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.