Aangevraagde omgevingsvergunning: Dreef 60 Wadenoijen, plaatsen tijdelijke woonunit

29 sep 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Dreef 60 Wadenoijen, (bouwen, afwijken bestemmingsplan) plaatsen tijdelijke woonunit (ontvangstdatum: 21-9-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.