Aangevraagde omgevingsvergunning: Drumptse Parallelweg 46 Tiel, bouwen veranda en carport

11 aug 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Drumptse Parallelweg 46 Tiel, (bouwen) bouwen veranda en carport (ontvangstdatum: 29-7-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.