Aangevraagde omgevingsvergunning: Drumptselaan 12 Tiel, ophogen dak garage

26 jul 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Drumptselaan 12 (afwijken bestemmingsplan) ophogen dak garage (ontvangstdatum: 15-7-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.