Aangevraagde omgevingsvergunning: Drumptselaan 23 Tiel, aanpassen woning

18 mei 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Drumptselaan 23 Tiel, (bouwen) aanpassen woning (ontvangstdatum: 10-5-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.