Aangevraagde omgevingsvergunning: Drumptselaan 62 Tiel, plaatsen dakkapellen

8 sep 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Drumptselaan 62 Tiel, (bouwen) plaatsen dakkapellen (ontvangstdatum: 1-9-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.