Aangevraagde omgevingsvergunning: Drumptselaan 65, plaatsen dakkapel

16 jul 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Drumptselaan 65 (bouwen) plaatsen dakkapel (ontvangstdatum: 8-7-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.