Aangevraagde omgevingsvergunning: Duifkruid 88 Tiel, bouwen tuinhuis

2 jun 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Duifkruid 88 Tiel, (bouwen) bouwen tuinhuis (ontvangstdatum: 20-5-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.