Aangevraagde omgevingsvergunning: Duiker 1 Tiel, vergroten garage

3 mrt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Duiker 1 Tiel, (afwijken bestemmingsplan, bouwen) vergroten garage (ontvangstdatum: 24-2-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.