Aangevraagde omgevingsvergunning: Edisonstraat 16 Tiel, verbouwen pand in meerdere bedrijfsunits

17 dec 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Edisonstraat 16 Tiel, (bouwen) verbouwen pand in meerdere bedrijfsunits (ontvangstdatum: 9-12-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.