Aangevraagde omgevingsvergunning: Edisonstraat 21-01 t/m 21-22, Tiel, aanpassen gevel bedrijfsverzamelgebouw

28 jun 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Edisonstraat 21-01 t/m 21-22 (bouwen) aanpassen gevel bedrijfsverzamelgebouw (ontvangstdatum: 19-6-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.