Aangevraagde omgevingsvergunning: Edisonstraat 6 Tiel, aanleggen parkeerterrein, plaatsen hekwerken

6 okt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Edisonstraat 6 Tiel, (aanleggen, bouwen) aanleggen parkeerterrein, plaatsen hekwerken (ontvangstdatum: 28-9-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.