Aangevraagde omgevingsvergunning: Edisonstraat 6 Tiel, bouwen opslaghal

21 aug 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Edisonstraat 6 Tiel, (bouwen) bouwen opslaghal (ontvangstdatum: 13-8-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.