Aangevraagde omgevingsvergunning: Eerste Bleekveldstraat 12 Tiel, wijzigen constructie

2 Feb 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Eerste Bleekveldstraat 12 Tiel, (bouwen) wijzigen constructie (ontvangstdatum: 22-1-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.