Aangevraagde omgevingsvergunning: Emmalaan 17, Tiel, kappen bomen

22 mei 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Emmalaan 17 (kappen) kappen bomen (ontvangstdatum: 10-5-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.