Aangevraagde omgevingsvergunning: Erichemstraat en omgeving Tiel, onderhoud 61 woningen en 11 garage

23 dec 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Erichemstraat en omgeving Tiel, (bouwen) onderhoud 61 woningen en 11 garages (ontvangstdatum: 9-12-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.