Aangevraagde omgevingsvergunning: Esdoornstraat e.o., nieuwbouw 56 woningen

9 jul 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Esdoornstraat e.o. (afwijken bestemmingsplan, bouwen) nieuwbouw 56 woningen (ontvangstdatum: 27-6-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.